Jaarverslag  2022

De negen focuspunten van WSD

Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding

Birgitte Kochuijt, manager Werk en Ontwikkeling, WSD: “Om maar met de deur in huis te vallen: OAD is in 2022 echt op gang gekomen. Natuurlijk zouden we graag nóg meer mensen voor OAD in aanmerking willen laten komen – de ruimte is er! – maar er zijn wezenlijke stappen gezet om mensen naar een zinvolle daginvulling te begeleiden en zo bij te dragen aan stabiliteit en herstel.”

  • NaamBirgitte Kochuijt
  • Werkt bijWSD als manager Werk en Ontwikkeling

Meer perspectief

“OAD staat voor ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding, een initiatief dat WSD in eerste instantie met Weener XL en Reinier van Arkel heeft gelanceerd. Het doel: samen in beeld brengen wat nodig is om mensen met een psychische kwetsbaarheid waar mogelijk weer naar werk te helpen of anders de daginvulling te verbeteren.

We onderzoeken welke omgeving, begeleiding en ondersteuning nodig is om duurzame vervolgstappen te zetten. Gebruik makend van onze expertise lukt het deelnemers meer structuur en ritme te vinden en hun sociale vaardigheden te vergroten. Na een periode van maximaal één jaar krijgen we inzicht in hun (arbeids)potentie.

Een belangrijk criterium voor deelname aan OAD: de juiste motivatie van een kandidaat. Daarnaast mag een behandelplan dat iemand doorloopt geen belemmerende invloed hebben op het traject. Bovendien wordt altijd gekeken welke invloed arbeid kan hebben op een gezinsinkomen. Als iemand door weer aan het werk te gaan alle toeslagen verliest, kan dat een reden te zijn nog even te wachten met werk.”

Verlanglijstje

“OAD heeft zich ontwikkeld tot een diagnose-instrument dat niet exclusief gebruikt wordt in de behandeling van mensen met psychische kwetsbaarheid. Ook kandidaten met andere onderliggende problemen komen ervoor in aanmerking. Via de zelfredzaamheidsmatrix beoordelen behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers de mate van zelfredzaamheid van deelnemers. In de evaluatie wordt onder meer bekeken in hoeverre iemand taalvaardig en stressbestendig is, kan omgaan met hiërarchie en beschikt over het nodige zelfvertrouwen, een zeker aanpassingsvermogen en sociale vaardigheden.

2022 heeft laten zien dat steeds meer gemeenten binnen het werkgebied van WSD interesse hebben in OAD. We hebben met veel beleidsmedewerkers, P-wet en Wmo-consulenten aan tafel gezeten om OAD in de schijnwerpers te zetten en te onderstrepen dat we waarde hechten aan korte lijntjes. Die komen het succes van de deelnemers ten goede. Voorop staat dat we samen streven naar maximale participatie, die aansluit bij de kwaliteiten, wensen en doelen van de deelnemer.

Vught is een van de gemeenten die met veel interesse kennis heeft genomen van OAD. Met onze collega’s van IBN in Meierijstad zijn stappen gezet om het diagnose-instrument gemeentebreed in te zetten. Het is verheugend dat Boxtel en Sint-Michielsgestel, ambtelijk verbonden binnen MijnGemeenteDichtbij, OAD omarmen. Dat geldt ook voor de nauw samenwerkende gemeenten Best, Nuenen en Son en Breugel. Hoog op ons verlanglijstje staan Oisterwijk en Oirschot, die hopelijk in 2023 aanhaken.”

2022 heeft laten zien dat steeds meer gemeenten interesse hebben in OAD.

Documentaire

,,Ik ben trots op de documentaire die WSD in 2022 heeft laten maken. Die laat aan de hand van vier persoonlijke verhalen zien wat OAD voor mensen betekent. Ontroerend is het verhaal van iemand die dankzij dit diagnose-instrument uitstroomt naar regulier werk. Prachtig! De film is belangrijk om OAD onder de aandacht van gemeenten te brengen, zonder telkens opnieuw werkbezoeken of rondleidingen te organiseren. Zulke activiteiten zorgen op de werkvloer voor stress of overprikkeling en daarmee zijn deelnemers niet gebaat.

Eenmaal aan de slag zetten deelnemers onder regie van een ambulant begeleider de eerste stappen. Daarvoor beschikt WSD over opstartlocaties: samen met Reinier van Arkel in Vught en in Best waar prikkelarme werkplekken zijn ingericht. Afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van deelnemers worden ook elders OAD-trajecten opgestart, bijvoorbeeld in enkele kringloopwarenhuizen van Het Goed, onze textielsorteercentra in Boxtel en Schijndel en bij de WOP-ploeg die buurten schoon en leefbaar houdt.”

‘Simpel Switchen’

“Ik sluit graag af met de boodschap dat het denken vanuit de deelnemer bij OAD altijd centraal staat. Samen kijken we wat nodig is om tot een goede diagnose te komen; werk is daarvoor een prima middel. Mijn tip: bekijk online het filmpje over ‘De trap van Erik Dannenberg’. Onder het motto ‘Simpel Switchen’ laat de voorzitter van Divosa op inspirerende wijze zien dat drempels om aan het werk te gaan gerust wat vaker weggenomen kunnen worden. Dat maakt het voor mensen makkelijker om ook een stapje terug te doen als het even niet lukt.”